وفات حضرت معصومه سال 95

مراسم وفات حضرت معصومه سلام الله علیه

95/10/19

سخنران : حاج آقا علیزاده

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b6%db%b1%db%b4

بخشی از سخنرانی دانلود

…………………………………………………….

مداح: آقای اصغر بذری

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b8_%db%b2%db%b0%db%b5%db%b5%db%b3%db%b9

شعر خوانی دانلود

 

روضه قسمت اول دانلود

 

روضه قسمت دوم دانلود

 

سینه زنی (زمینه) دانلود

سینه زنی (واحد) دانلود

 

سینه زنی (واحد تند) دانلود

 

سینه زنی (شور) دانلود