ولادت پیامبر و امام جعفر صادق سال 95

مراسم میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) سال 95

95/09/26

1

قاری: علی اصغر محمدزاده دانلود

…………………………………………………………..

سخنران : حاج آقا قهرمانی

2

بخشی از سخنرانی قسمت اول دانلود

بخشی از سخنرانی قسمت دوم دانلود

………………………………………………….

مداح: داداش نژاد

00

شعر خوانی قسمت اول دانلود

شعر خوانی قسمت دوم دانلود

مولودی خوانی قسمت اول دانلود

مولودی خوانی قسمت دوم دانلود

مولودی خوانی قسمت سوم دانلود