شهادت امام حسن عسکری سال 95

مراسم شهادت امام حسن عسکری

95/09/17

سخنران : آقای علیزاده

2

بخشی از سخنرانی قسمت اول دانلود

بخشی از سخنرانی قسمت دوم دانلود

روضه دانلود

…………………………………..

مداح : آقای اصغر بذری

4

شعر خوانی قسمت اول دانلود

شعر خوانی قسمت دوم دانلود

بخشی از روضه دانلود

سینه زنی (واحد) دانلود

سینه زنی (واحد تند) دانلود

سینه زنی (شور) دانلود