اربعین حسینی سال 95

مراسم اربعین حسینی

95/08/29

قاری: علی اصغر محمدزاده

photo_2016-11-20_10-58-24

بخشی از قرائت قرآن دانلود

…………………………………………………….

سخنران: آقای مهرجو

photo_2016-11-20_10-59-11

سخنرانی قسمت اول دانلود

سخنرانی قسمت دوم دانلود

روضه دانلود

……………………………………………..

مداح: جاوید قلیزاده

photo_2016-11-20_11-01-01

مناجات دانلود

شعرخوانی دانلود

روضه دانلود

سینه زنی (زمینه) دانلود

سینه زنی (واحد) دانلود

سینه زنی (واحد تند) دانلود

سینه زنی (شور) دانلود