شهادت حضرت رقیه سال 95

مراسم شهادت حضرت رقیه (س)

95/08/14

سخنران:آقای علیزاده

4

سخنرانی قسمت اول دانلود

سخنرانی قسمت دوم دانلود

روضه دانلود

………………………………………………………………………….

مداح: آقای اصغر بذری

1

شعر خوانی دانلود

روضه دانلود

زمینه دانلود

واحد دانلود

واحد تند دانلود

شور (نیابت از شهدای مدافع حرم) دانلود