شهادت امام سجاد (ع) سال 95

مراسم شهادت امام سجاد (ع)

سخنران:آقای علیزاده

3

سخنرانی قسمت اول  دانلود

سخنرانی قسمت دوم  دانلود

روضه  دانلود

…………………………………………………………………………………..

مداح: آقای اصغر بذری

6

با نوای اصغر بذری دانلود

وصیت شهید مدافع حرم دانلود

روضه دانلود

زمینه دانلود

گر کربلا نبود زمین عزتی نداشت دانلود

واحد دانلود

دم پایانی دانلود