عید غدیر سال 95

مراسم عید غدیر 95

95/06/29

مداح: جاوید قلی زاده

photo_2016-09-20_2310-17-53

photo_2016-09-20_1011118-00

photo_2016-03339-20_10-17-46

photo_2016-09-20_11110-17-35