اطلاعیه مراسم

…..تاریخ……………………..روز……………………………میزبان………………………….مناسبت

95/06/29……………..دوشنبه………………..حاج قهرمان روحی…………………عید غدیر

95/08/05……………چهارشنبه……………….اسماعیل میرزائیان…………….شهادت امام سجاد

95/08/14………………جمعه……………………..امید عباسی………………..شهادت حضرت رقیه

95/08/29………………شنبه……………………محسن خسروی…………………اربعین حسینی

95/09/17………….. چهارشنبه………………..حاج قهرمان روحی………….شهادت امام حسن عسگری

95/09/26……………..جمعه……………………..شکرالله اکبری…………….ولادت پیامبر و امام جعفر صادق

95/10/19……………یکشنبه………………….سید مرتضی حسینی………….وفات حضرت معصومه

95/11/14…………..پنجشنبه……………………عنایت اسماعیلی……………..ولادت حضرت زینب

95/11/22…………….جمعه…………………….سید اسماعیل حسینی………شهادت حضرت زهرا

95/11/23……………..شنبه……………………….علیرضا شعبانی…………….شهادت حضرت زهرا

95/12/10……………سه شنبه……………………مسجد پاسداران……………شهادت حضرت زهرا

95/12/11…………..چهار شنبه……………………مسجد پاسداران……………شهادت حضرت زهرا

95/12/12……………پنج شنبه……………………مسجد پاسداران…………….شهادت حضرت زهرا